Taxatie

Het is heel belangrijk dat u elk jaar opnieuw een lijst van uw verzameling naar uw verzekeringsmaatschappij stuurt. Deze kunt u makkelijk printen vanuit het programma.

U geeft daarmee aan welke Swarovski stukken u in uw bezit heeft en wat de vervangingswaarde van de stukken zijn. Deze wijzigen immers elk jaar.

De verzekeringsmaatschappij kan dan de premie vaststellen en bij calamiteiten kan er nooit discussie ontstaan over de waarde van de stukken.

Vele maatschappijen hanteren de prijzen genoemd in de Verzamelgids Swarovski kristal.

 

Let op:

Verpakking en certificaat.
Voor het bepalen van de vervangingswaarde is de aanwezigheid van de verpakking en het certificaat van invloed. Indien er bij het object geen verpakking aanwezig is, wordt een bedrag van 25% in mindering gebracht t.o.v. de vervangingswaarde. Het ontbreken van een certificaat betekent eveneens een mindering van 25% op de vervangingswaarde, dit geldt uitsluitend voor prominente objecten.

In het programma kunt u bij het invoeren van uw verzameling beide opties aangeven waardoor de juiste vervangingswaarde wordt berekend.

Als u onder "mijn collectie" of op de "assurantielijst" kijkt en u ziet achter de vervangingswaarde een sterretje staan houdt dit in, dat er een aangepaste prijs is berekend.